top of page
Openbare Orde en Veiligheid (OOV)

OOV is een thema met
 een unieke dynamiek en complexe dossiers, zoals de aanpak van wijken met multi-problematiek, ondermijnende en georganiseerde criminaliteit, cybercrime, maatschappelijke onvrede en risico- en crisisbeheersing. 

OOV gaat om beleid en anticiperen op maatschappelijke trends en ontwikkelingen, maar ook om besluiten die niet altijd kunnen wachten. Dat levert in praktijk botsende belangen op, zoals: snelheid versus zorgvuldigheid.


Wij adviseren over het maken van strategische keuzes, creëren van focus, een heldere (beleids)koers en een adequate uitvoering. Over hoe de regie te versterken op de integrale samenwerking en het complexe werkveld en hoe de onderlinge taken en verantwoordelijkheden (beter) te verdelen.
Demonstreren bijkans heilig_edited.jpg
bottom of page