top of page
Openbare Orde en Veiligheid (OOV)

OOV is een portefeuille met
 een unieke dynamiek binnen overheden. Het gaat om complexe thema's, zoals de aanpak van multi-problematiek en overlast, ondermijnende en georganiseerde criminaliteit, cybercrime, maatschappelijke onvrede en risico- en crisisbeheersing.

Elk van deze thema's vraagt op verschillende niveaus om het hebben van een goede informatiepositie, anticiperen op maatschappelijke trends en ontwikkelingen, proactief en
zorgvuldig beleid, maar ook om adequate advisering op besluiten die niet kunnen wachten. Dat levert in de praktijk allerlei botsende belangen op, zoals: kiezen voor snelheid versus zorgvuldigheid, of kiezen voor wat politiek-bestuurlijk verstandig is versus wat operationeel geadviseerd wordt.

Managen van maatschappelijke opgaven
Wij managen en adviseren bij elk van deze thema's en maatschappelijke opgaven. Zo helpen wij de informatiepositie versterken, de integrale samenwerking met ketenpartners verbeteren, regie op verschillende thema's vergroten en de (beleids)koers en focus herijken. Dit met als doel om grip te krijgen op de realiteit en effectiever te zijn voor inwoners en ondernemers.
Demonstreren bijkans heilig_edited.jpg
Old%20way_edited.jpg
Bestuur en organisatie

Ontwikkelen en professionaliseren
Wij helpen teams binnen het domein OOV zich ontwikkelen en (verder) professionaliseren. We maken hiertoe sterkte-zwakte analyses en stellen veranderplannen op om beleid, communicatie en organisatie te herijken.

Vaak bestaat de behoefte om meer grip op de veelheid en complexiteit van het werk te krijgen: Van reactief en 'vele ballen in de lucht houden' naar proactief en anticiperen. Van 'ieder voor zich' naar meer integrale samenwerking. Van veel werk verzetten naar het 'juiste' werk verzetten. Maar ook het optimaliseren van de informatiepositie, verhogen van de kwaliteit van advisering en heldere takenpakketten en verantwoordelijkheden kunnen bijdragen aan verdere ontwikkeling en professionalisering.
bottom of page