Zakelijke mediation

Dit is een krachtig instrument, wanneer partijen met elkaar in conflict zijn geraakt, er zelf niet meer uitkomen, toch met elkaar door willen of moeten en een gerechtelijke procedure willen voorkomen. Denk aan de meeste arbeidsconflicten, of een vertrouwensbreuk tussen OR en directie.

Uitgangspunt is een acceptabele en duurzame oplossing voor alle betrokken partijen ('win-win'). Zo wordt pas een vaststellingsovereenkomst getekend als alle partijen daarmee kunnen instemmen.

Een voorwaarde voor succes is dat partijen bereid zijn om, onder leiding van een mediator, met elkaar om tafel te gaan. De mediator begeleidt de onderhandelingen achter gesloten deuren.


In veruit de meeste gevallen blijkt deze methode succesvol en kosten-effectief. Het mediationproces heeft daarnaast veelal een positief effect op de relaties.
Dispute%20resolution%20Chess_edited.jpg

"Mediation is voor partijen vaak een tactisch alternatief tussen niks doen (en de consequenties aanvaarden) en een langslepende juridische procedure."

Hallo%20overheid_edited.jpg

"Aaron draagt op persoonlijke titel bij aan de ontwikkeling van het Landelijk Netwerk Politie Mediators (LNPM), voor het beslechten van conflicten binnen en met de Nationale Politie."

Overheidskwesties

Overheidskwesties vormen een bijzondere sub categorie. Voor een burger, ambtenaar of ondernemer die in conflict komt met de overheid, is het vaak opboksen tegen een grote, machtige bureaucratie.

De klassieke overheid is 'boven ons gesteld'. Nadelige besluiten kunnen worden aangevochten in klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures en dat kunnen jarenlange, voortslepende procedures worden.

In de tussentijd kunnen deze (onterechte) besluiten een enorme impact hebben. Denk aan een onterechte intrekking van een restaurantvergunning, het door politie of OM onterecht aangemerkt worden als verdachte, het opzeggen van het vertrouwen van een leidinggevende in een medewerker. Hoe draai je zoiets terug?


Een overheidsmediator kent de processen binnen de overheid en kan een overheid 'in beweging' krijgen.  Hij helpt de perspectieven en behoeftes zichtbaar maken. Gesprekken zijn erop gericht om een, zowel voor de overheid als voor betrokken partijen, acceptabele, rechtmatige, eerlijke en duurzame oplossing te vinden.