top of page
Mediation

Conflicten kunnen een enorme impact hebben en tot een (dreigende) crisis leiden. Mediation is een krachtig en relatief veilig instrument om te onderhandelen met een 'tegenpartij' om tot een oplossing te komen.

Mediation is met name een goed alternatief als partijen 'met elkaar door moeten', zoals binnen een familiebedrijf, vereniging van eigenaren
bij geschillen tussen ondernemingsraad en directie, of in de samenwerking tussen overheden, zoals gemeente en provincie.


De meerwaarde boven een juridische procedure is met name de controle die partijen houden over het proces én de uitkomst. Onderhandelingen vinden achter de schermen plaats in een vertrouwelijke setting. In ruim 75% van de gevallen blijkt mediation succesvol.
Dispute%20resolution%20Chess_edited.jpg

"Mediation is een tactisch alternatief tussen 'niks doen' (en de negatieve consequenties aanvaarden) en een vaak langslepende juridische procedure."

Hallo%20overheid_edited.jpg

"Aaron draagt op persoonlijke titel bij aan de ontwikkeling van het Landelijk Netwerk Politie Mediators (LNPM) voor het beslechten van conflicten binnen en met de Nationale Politie."

Overheidskwesties

Voor een burger, ambtenaar of ondernemer die in conflict komt met de overheid, is het vaak opboksen tegen een machtige bureaucratie. De klassieke overheid is 'boven ons gesteld'. Nadelige besluiten kunnen worden aangevochten in klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures.

In de tussentijd kunnen overheidsbesluiten flinke impact hebben. Denk aan intrekking van een horecavergunning, onterecht aangemerkt worden als verdachte, of opzeggen van het vertrouwen door een leidinggevende. Hoe draai je zoiets terug?


Een overheidsmediator kent de processen, cultuur, belangen en procedures binnen de overheid en kan deze in beweging krijgen.  Hij helpt de verschillende perspectieven zichtbaar maken, ontrafelt de kluwen en helpt partijen een duurzame oplossing vinden.
bottom of page