top of page
Mediation

Conflicten kunnen een enorme impact hebben op betrokkenen en schade aanrichten aan anderen. Naarmate een conflict verder escaleert wordt de kans dat partijen er zelf nog uitkomen kleiner.

Mediation is een krachtig en relatief veilig instrument, om te kunnen onderhandelen met een tegenpartij over een duurzame en kosteneffectieve oplossing. Partijen houden controle over de uitkomst en de gesprekken vinden achter gesloten deuren plaats.

AMK faciliteert deze onderhandelingen
in zakelijke conflicten, zoals arbeidsgeschillen, conflicten binnen raden van bestuur, tussen directie en OR, en binnen of met de overheid.
Dispute%20resolution%20Chess_edited.jpg

"Mediation is een tactisch alternatief tussen 'niks doen' en de negatieve consequenties aanvaarden, en 'vechten' wat vaak jarenlange, kostbare juridische trajecten betekent."

Hallo%20overheid_edited.jpg

"Aaron draagt op persoonlijke titel bij aan de ontwikkeling van het Landelijk Netwerk Politie Mediators (LNPM) voor het beslechten van conflicten binnen de Nationale Politie."

Overheidskwesties

Voor een burger, ambtenaar of ondernemer die in conflict komt met de overheid, is het vaak opboksen tegen een machtige bureaucratie. De klassieke overheid is 'boven ons gesteld'. Nadelige besluiten kunnen worden aangevochten in ellelange klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures.

In de tussentijd kunnen overheidsbesluiten flinke impact hebben. Denk aan intrekking van een
 vergunning, onterecht aangemerkt worden als verdachte, of (voor een medewerker) aanzegging van ontslag door een leidinggevende. Hoe draai je een onterecht besluit terug?


Een overheidsmediator kent de processen, cultuur, belangen en procedures binnen de overheid en kan deze in beweging krijgen. Hij helpt de verschillende perspectieven zichtbaar maken, ontrafelt de kluwen en helpt partijen een duurzame oplossing te vinden.
bottom of page