top of page
Mediation en onderhandeling

Conflicten kunnen een enorme impact hebben op betrokkenen. Naarmate een conflict verder escaleert wordt de kans dat partijen er zelf uitkomen kleiner en de impact (ook op de omgeving) groter.

Mediation is een krachtig en relatief veilig middel om te onderhandelen met een tegenpartij over een duurzame oplossing. Partijen houden controle over de uitkomst en de gesprekken vinden achter gesloten deuren plaats.

AMK faciliteert onderhandelingen in zakelijke conflicten, zoals handelsgeschillen, arbeidsgeschillen, of geschillen met en binnen de overheid.
Dispute%20resolution%20Chess_edited.jpg

"Mediation is een tactisch alternatief tussen 'niks doen' en de negatieve consequenties aanvaarden."

Hallo%20overheid_edited.jpg

"Aaron draagt op persoonlijke titel bij aan de ontwikkeling van het Landelijk Netwerk Politie Mediators (LNPM) voor het beslechten van conflicten binnen en met de Nationale Politie."

Overheidskwesties

Voor een burger, ambtenaar of ondernemer die in conflict komt met de overheid, is het vaak opboksen tegen een machtige bureaucratie. De klassieke overheid is 'boven ons gesteld'. Nadelige besluiten kunnen worden aangevochten in ellelange klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures.

In de tussentijd kunnen overheidsbesluiten flinke impact hebben. Denk aan intrekking van een
 vergunning, onterecht aangemerkt worden als verdachte, of (voor een medewerker) aanzegging van ontslag door een leidinggevende. Hoe draai je een onterecht besluit terug?


Een overheidsmediator kent de processen, cultuur, belangen en procedures binnen de overheid en kan deze in beweging krijgen. Hij helpt de verschillende perspectieven zichtbaar maken, ontrafelt de kluwen en helpt partijen een duurzame oplossing te vinden.
bottom of page