Zakelijke mediation

Dit instrument is waardevol, wanneer partijen met elkaar in conflict zijn geraakt, het liefst met elkaar door willen, er zelf niet meer uitkomen en een gerechtelijke procedure ('win-lose') willen voorkomen. Denk aan veel arbeidsconflicten, of een vertrouwenskwestie in een maatschap.

Uitgangspunt is een acceptabele en duurzame oplossing voor alle betrokken partijen ('win-win'). Zo wordt pas een vaststellingsovereenkomst getekend als alle partijen daarmee kunnen instemmen.

Een voorwaarde voor succes is dat partijen nog wel bereid zijn om, onder leiding van een gespecialiseerd mediator, met elkaar om tafel te gaan. De mediator begeleidt de gesprekken en onderhandelingen achter gesloten deuren.


In veruit de meeste gevallen blijkt deze methode succesvol en kosten-effectief. Het mediationproces heeft over het algemeen een positief effect op de relaties.
Dispute%20resolution%20Chess_edited.jpg

"Mediation is voor partijen vaak een tactisch alternatief tussen niks doen (en de consequenties aanvaarden) en een langslepende juridische procedure."

Hallo%20overheid_edited.jpg

"Aaron draagt op persoonlijke titel bij aan de ontwikkeling van het Landelijk Netwerk Politie Mediators (LNPM), voor het beslechten van conflicten binnen en met de Nationale Politie."

Overheidskwesties

Overheidskwesties vormen een bijzondere sub categorie. Voor een burger, ambtenaar of ondernemer die in conflict komt met de overheid, is het vaak opboksen tegen een grote, machtige bureaucratie.

De klassieke overheid is 'boven ons gesteld'. Nadelige besluiten kunnen worden aangevochten in klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures en dat kunnen jarenlange procedures worden.

In de tussentijd kunnen deze besluiten een grote financiële en persoonlijke impact hebben. Denk aan een onterechte intrekking van een restaurantvergunning, het door politie of OM onterecht aangemerkt worden als verdachte, of een vertrouwensbreuk tussen ambtenaren en de leiding.


Een overheidsmediator kent de processen binnen de overheid en kan een overheid 'in beweging' krijgen.  Hij helpt de perspectieven, belangen en behoeftes zichtbaar maken. Gesprekken zijn erop gericht om een, zowel voor de overheid als voor betrokken partijen, acceptabele en duurzame oplossing te vinden.