top of page
Bestuur en organisatie

Doorontwikkelen
Wij helpen teams en organisaties doorontwikkelen. Wij liggen hierbij de focus op beleid, communicatie en organisatie. Zo maken we quick scans (sterkte-zwakte analyses) en adviseren hoe "toekomstbestendig" te worden. Van reactief en 'ballen in de lucht houden' naar proactief en anticiperen. Van 'ieder voor zich' naar 'integrale samenwerking'. En van 'veel werk verzetten' naar 'het juiste werk' verzetten. We optimaliseren processen, de kwaliteit van bestuursadvisering en integrale samenwerking.

Sterke integrale samenwerking
Ambitieuze doelen zijn alleen te behalen door samenwerken. In de praktijk blijkt dit soms complexer dan gedacht. Wij analyseren de huidige situatie en adviseren hoe (nog) beter samen te werken en gezamenlijke, strategische doelen te behalen.

Jaarplannen en -rapportages
Wij stellen strategische plannen en -rapportages op, in lijn met de bestuurlijke ambities, kaders en beoogde resultaten.
Old%20way_edited.jpg
bottom of page