top of page
Bestuur en organisatie

Doorontwikkelen
Wij helpen organisaties doorontwikkelen. Wij leggen hierbij de focus op beleid, communicatie en organisatie. Zo maken we sterkte-zwakte analyses en adviseren hoe toekomstbestendig te worden. Van reactief en 'ballen in de lucht houden' naar proactief en anticiperen. Van 'ieder voor zich' naar 'integrale samenwerking'. En van 'veel werk verzetten' naar 'het juiste werk' verzetten. We optimaliseren processen, kwaliteit van bestuursadvisering en integrale samenwerking.

Integrale samenwerking
Ambitieuze doelen zijn alleen te behalen door samenwerken. In de praktijk blijkt dit soms complexer dan gedacht en ontstaat er soms wrijving. Wij analyseren de huidige situatie en adviseren hoe (nog) beter samen te werken en gezamenlijke, strategische doelen te behalen. 

Jaarplannen en -rapportages
Wij stellen, in samenwerking met het team en management, de strategische plannen en -rapportages op, in lijn met de bestuurlijke ambities, kaders en beoogde resultaten. Hiermee wordt de organisatie ontlast.
Old%20way_edited.jpg
bottom of page