top of page
Bestuur en organisatie

Doorontwikkelen
Wij helpen teams en organisaties doorontwikkelen. Wij liggen hierbij de focus op beleid, communicatie en organisatie. Zo maken we quick scans (sterkte-zwakte analyses) en adviseren we hoe "toekomstbestendig" te worden. Van reactief en 'ballen in de lucht houden' naar proactief en anticiperen. Van 'ieder voor zich' naar 'integrale samenwerking'. En van 'veel werk verzetten' naar 'het juiste werk' verzetten. We optimaliseren processen, samenwerking en de kwaliteit van advisering.

Rapportages
Wij stellen jaarplannen en -rapportages op, in lijn met de bestuurlijke ambities, kaders en beoogde resultaten.


Verbeteren integrale samenwerking
Ambitieuze doelen zijn vaak alleen te behalen door samenwerking. In de praktijk blijkt dit vaak ingewikkeld. Wij adviseren hoe (nog) beter samen te werken en strategische doelen te behalen, ook als de belangen en persoonlijkheden botsen.
Old%20way_edited.jpg
bottom of page