top of page
Bestuur en organisatie

Doorontwikkelen
Wij helpen teams en organisaties doorontwikkelen. Hierbij ligt onze focus op herijken van beleid, communicatie en organisatie. Zo maken we quick scans (sterkte-zwakte analyses) en adviseren we hoe "toekomstbestendig" te worden. Van reactief en 'ballen in de lucht houden' naar proactief en anticiperend. Van ieder voor zich naar 'integrale samenwerking'. Van veel werk verzetten naar 'het juiste werk' doen. We optimaliseren processen, integrale samenwerkingsverbanden en de kwaliteit van bestuursadvisering.

Jaarplan en jaarrapportage
Wij stellen de jaarplannen en -rapportages op voor instellingen en organisaties, in lijn met de bestuurlijke ambities, kaders, resultaten en (financiële en capacitaire) mogelijkheden.


Verbeteren integrale samenwerking
Ambitieuze doelen zijn alleen te behalen door samenwerking. In de praktijk is dit vaak ingewikkelder dan het lijkt. Wij adviseren op basis van het Harvard Onderhandelingsmodel hoe (nog) beter samen te werken en doelen te behalen, ook als belangen botsen. Wij organiseren gezamenlijke sessies en bemiddelen hierin.  
Old%20way_edited.jpg
bottom of page