top of page
Crisisbeheersing

Bij een (dreigende) crises is sprake van dreiging, urgentie en onzekerheid en komen strategische belangen in het geding.


Strategisch crisismanagement
Aan de 'voorkant' coördineert AMK het opzetten en ontwikkelen van strategisch crisismanagement, waarbij risico's en dreigingen tijdig herkend worden, relevante informatie op de juiste tafels terecht komt, hanteerbare plannen klaarliggen en teams zijn opgeleid, getraind en geoefend. In een plan-do-check-act cyclus wordt dit proces continu verbeterd.

Coördinatie bij (dreigende) crisis
Bij een (dreigende) crisis coördineert AMK de aanpak en adviseert hierin. Denk aan: melding en alarmering, opschaling, leiding en coördinatie, informatiemanagement, crisiscommunicatie en herstel. Zo treden wij op als 'technisch voorzitter', zodat bestuurders tijdens een crisis kunnen focussen op het nemen van de juiste besluiten.

Security management
Bedreigde personen en groepen die geen begeleiding krijgen van overheidswege, kunnen tijdelijk een beroep doen op AMK vanwege een unieke samenwerking met een team ervaren oud politiebeveiligers. Hierover vindt altijd eerst een intake plaats.

"Bij een (dreigende) crisis ontstaat een dynamiek van dreiging, urgentie en onzekerheid, waarbij enorme belangen op het spel komen te staan en men onder een vergrootglas komt te liggen."

BT-oefening regio Utrecht_edited.jpg
IMG_20171124_1351566_edited.jpg

Burgerprogramma Redzaam

AMK heeft, samen met gemeenten en operationele diensten, burgerprogramma Redzaam.nl opgezet om burgers weerbaarder te maken in conflict- en crisissituaties. De NCTV heeft laten weten dat dit initiatief aansluit bij de Strategie Nationale Veiligheid.

bottom of page