Crisisbeheersing

Bij een (dreigende) crisis gaat om strategische belangen die in het geding komen. Denk aan een ransomware aanval, een doodsbedreiging, uitval van datacommunicatie of toenemend maatschappelijk ongenoegen en extremisme. 


AMK helpt een 'strategische crisisorganisatie' te vormen, waarbij risico's tijdig worden geïdentificeerd, strategische informatie op het juiste niveau terecht komt en effectieve besluiten hoog en laag in de organisatie vlot, en in samenhang, worden genomen. Wij helpen tevens de planvorming versterken en verzorgen trainingen en oefeningen voor sleutelfiguren en bestuurders.

Bij een daadwerkelijke crisis coördineert AMK de crisisprocessen om grip te krijgen op de situatie. Denk aan: informatie- en security management, beeld- en oordeelsvorming, faciliteren van samenwerking met partnerorganisaties, crisiscommunicatie en adviseren van bestuur en directie over te nemen besluiten.

Voor omgevingsanalyses en woordvoering werken wij samen met Crisiscentrale.

"Bij een (dreigende) crisis lig je al snel onder het vergrootglas van de media."

BT-oefening regio Utrecht_edited.jpg
IMG_20171124_1351566_edited.jpg

Burgerprogramma Redzaam

AMK heeft, samen met gemeenten en operationele diensten, burgerprogramma Redzaam.nl opgezet om burgers weerbaarder te maken in conflict- en crisissituaties. De NCTV heeft laten weten dat dit initiatief aansluit bij de Strategie Nationale Veiligheid.