Crisisbeheersing

Een crisis kan veel leed en schade veroorzaken. Denk aan grootschalige overstromingen, een succesvolle cyberaanval of een blokkade in het Suezkanaal waardoor essentiële voorraden achterblijven.

AMK helpt overheden en bedrijven om een 'strategische crisisbeheersingsorganisatie' op te zetten. Een die in staat is om vroegtijdig te signaleren dat sprake is van een bestuurlijk risicovolle situatie en de directie kan (blijven) voorzien van relevante informatie en -adviezen.

Hierin investeren zolang het 'business as usual' is, maakt dat sleutelfiguren weten wat ze moeten doen als zich een crisissituatie voordoet. Dat geldt zowel voor de beslissers als voor de adviseurs en ondersteuners. Dat kan de impact van een crisissituatie aanzienlijk beperken.

In een crisissituatie helpen wij u grip krijgen en anticiperen op de situatie. Denk aan het opzetten van informatiemanagement, strategische advisering, zorgen voor de nodige interne samenwerking, afstemming met partners en crisiscommunicatie.


Voor crisiscommunicatie en woordvoering werken wij samen met de Crisiscentrale.

"Crises zijn van een andere orde dan conflicten. Er is een aantasting van strategische belangen, complexiteit, urgentie en onzekerheid. Conflicten kunnen escaleren in een crisis. Een crisis kan ook, vanwege de belangen, leiden tot conflicten."

BT-oefening regio Utrecht_edited.jpg
IMG_20171124_1351566_edited.jpg

Burgerprogramma Redzaam

AMK heeft, samen met gemeenten en operationele diensten, burgerprogramma Redzaam.nl opgezet om burgers weerbaarder te maken in veelvoorkomende conflict- en crisissituaties.

De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) heeft laten weten dat dit initiatief aansluit bij de Strategie Nationale Veiligheid.