top of page
Crisisbeheersing

Bij een (dreigende) crisis komen strategische belangen in het geding, van een organisatie of individu.


AMK assisteert organisaties door het opzetten van strategisch crisismanagement, waarbij risico's tijdig herkend worden, strategische en operationele informatie op de juiste niveaus gedeeld wordt, plannen actueel en adequaat zijn en medewerkers en bestuurders getraind en opgeleid zijn om tot effectieve besluitvorming en uitvoering te komen.

AMK assisteert individuen met strategisch advies
, of acute bemiddeling.


Bij een daadwerkelijke crisis coördineert AMK zo nodig de crisisprocessen om grip te krijgen op de situatie. Denk aan: informatie- en security management, technisch voorzitten van vergaderingen, faciliteren van samenwerking met externe partnerdiensten, strategisch adviseren van bestuur en directie en faciliteren van crisiscommunicatie.

Voor omgevingsanalyses en woordvoering werken wij samen met Crisiscentrale.

"Bij een (dreigende) crisis ontstaat al gauw een dynamiek van dreiging, urgentie en onzekerheid, waarbij enorme belangen op het spel staan."

BT-oefening regio Utrecht_edited.jpg
IMG_20171124_1351566_edited.jpg

Burgerprogramma Redzaam

AMK heeft, samen met gemeenten en operationele diensten, burgerprogramma Redzaam.nl opgezet om burgers weerbaarder te maken in conflict- en crisissituaties. De NCTV heeft laten weten dat dit initiatief aansluit bij de Strategie Nationale Veiligheid.

bottom of page