Crisisbeheersing
AMK helpt u grip krijgen op crises. Bij een urgente kwestie maken wij, samen met u, een crisisdiagnose om te bepalen wat er aan de hand is, hoe erg dat is, wat er al aan gedaan wordt en wat nog meer gedaan kan worden. We formuleren een strategie om de situatie te beheersen.
Wij adviseren rond de invulling van essentiële crisisprocessen, zoals melding en alarmering, opschaling, leiding en coördinatie, informatiemanagement, crisiscommunicatie en herstel. 
 
Wij zitten desgewenst als technisch voorzitter de bestuursvergaderingen voor, zodat u het geheel kunt blijven overzien om de juiste besluiten te nemen. Voor crisiscommunicatie en woordvoering werken wij samen de Crisiscentrale.
Wanneer er geen urgente kwestie is, helpen wij met het doorontwikkelen van het team naar een 'strategische crisismanagement organisatie'. Een die in staat is vroegtijdig te signaleren en directie en bestuur tijdig kan voorzien van strategische informatie en -adviezen.

"Crises zijn van een andere orde dan conflicten. Er is sprake van een acute dreiging, urgentie en onzekerheid. Conflicten kunnen escaleren in een crisis."

BT-oefening regio Utrecht_edited.jpg
IMG_20171124_1351566_edited.jpg

Burgerprogramma Redzaam

AMK heeft, samen met gemeenten en operationele diensten, burgerprogramma Redzaam.nl opgezet om burgers weerbaarder te maken in veelvoorkomende conflict- en crisissituaties.

De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) heeft laten weten dat dit initiatief aansluit bij de Strategie Nationale Veiligheid.