Crisisbeheersing

Een crisis kan veel schade en leed veroorzaken. Denk aan de overstromingen in Limburg en Duitsland, een ernstige bedreiging van een bestuurder, ransomware attacks of de blokkade in het Suezkanaal waardoor cruciale voorraden achterbleven.

AMK helpt overheden en bedrijven met het opzetten van een 'strategische crisisbeheersingsorganisatie'. Een die in staat is om vroegtijdig te signaleren dat sprake is van een bestuurlijk risicovolle situatie en het bestuur en de directie kan voorzien van relevante informatie en -adviezen.

Hierin investeren zolang het 'business as usual' is, maakt dat de sleutelfiguren weten wat ze moeten doen als zich een crisissituatie voordoet. Dat geldt zowel voor de 'beslissers' als voor de 'ondersteuners'. En dat kan de impact van een crisissituatie aanzienlijk beperken.

In een crisissituatie helpen wij u grip krijgen en anticiperen op de situatie. Door het helpen maken van een goede crisisdiagnose, scenario-ontwikkeling en bestuursadvisering. Maar ook het (zo nodig) coördineren van vitale processen, zoals informatiemanagement en crisiscommunicatie en afstemming met partnerorganisaties.


Voor crisiscommunicatie en woordvoering werken wij samen met de Crisiscentrale.

"Crises zijn van een andere orde dan conflicten. Er is een aantasting van strategische belangen, complexiteit, urgentie en onzekerheid. Conflicten kunnen escaleren in een crisis. Andersom kan ook."

BT-oefening regio Utrecht_edited.jpg
IMG_20171124_1351566_edited.jpg

Burgerprogramma Redzaam

AMK heeft, samen met gemeenten en operationele diensten, burgerprogramma Redzaam.nl opgezet om burgers weerbaarder te maken in conflict- en crisissituaties. De NCTV heeft laten weten dat dit initiatief aansluit bij de Strategie Nationale Veiligheid.