top of page
Risico- en crisisbeheersing

Bij een dreigende crisis komen strategische belangen en de integriteit in het geding.


Aan de 'voorkant' assisteert AMK door het helpen opzetten of doorontwikkelen van strategisch crisismanagement, waarbij risico's tijdig herkend worden, relevante informatie op de juiste tafels terecht komt, plannen actueel en hanteerbaar zijn en medewerkers en bestuurders opgeleid, getraind en geoefend zijn.

Bij een (dreigende) crisis coördineert AMK zo nodig de aanpak. Denk aan: informatiemanagement, security management, technisch voorzitterschap, afstemming met externe partners, strategische advisering en crisiscommunicatie.

Voor professionele omgevingsanalyses en woordvoering werkt AMK nauw samen met Crisiscentrale.

"Bij een (dreigende) crisis ontstaat een dynamiek van dreiging, urgentie en onzekerheid, waarbij enorme belangen op het spel komen te staan."

BT-oefening regio Utrecht_edited.jpg
IMG_20171124_1351566_edited.jpg

Burgerprogramma Redzaam

AMK heeft, samen met gemeenten en operationele diensten, burgerprogramma Redzaam.nl opgezet om burgers weerbaarder te maken in conflict- en crisissituaties. De NCTV heeft laten weten dat dit initiatief aansluit bij de Strategie Nationale Veiligheid.

bottom of page