AMK Consulting

Uw partner in het voorkomen, beheersen én benutten van crises en conflicten.

Onze missie

In een samenleving met tegengestelde belangen, emoties en complexiteit en soms dreiging, urgentie en onzekerheid streven wij naar coöperatie en adequate besluitvorming. Hoe ingewikkeld dat ook kan zijn. Omdat dit de beste resultaten oplevert. Voor iedereen.

Alleen door samenwerken en adequaat onderhandelen, met alle rangen en standen, kon Nederland crises als het gevecht tegen het water overwinnen. Daar hebben we de term 'polderen' aan overgehouden.  

Schadelijke beslissing gemeente

"Een schadelijke beslissing voor onze onderneming werd mede door uw optreden ingetrokken."

Dhr. G. Freen, algemeen directeur

Regionaal ziekenhuis zonder stroom

"Door uw interventie is een en ander op gang gekomen, wat anders waarschijnlijk veel langer had geduurd."

 

Dhr. J. Moors, voorzitter Raad van bestuur

Steviger positionering gemeenten

"Aaron heeft in dit traject blijk gegeven van visie en strategisch inzicht en gaf niet op als het even tegenzat of ingewikkeld werd." 

 

Mevr. G. Kraayenbosch, Projectleider

Neem contact op
            Laan van Kronenburg 14,

            1183 AS  Amstelveen

            Nederland

          

            020 895 0616

           

            Info@amk.nl 

            amk.nl  

© amk 2020