Consultancy in crisis- en conflictbeheersing en bestuurlijke advisering

 

Waar ligt onze expertise?

Zakelijke conflicten

 • Arbeidsconflicten

 • Directie en OR

 • Partnerschappen en verenigingen

Overheidsconflicten

 • Beroeps- en bezwaarprocedures ('onterechte beslissing').

Complexe samenwerkingsverbanden

 • Herijken van de werkwijze van veiligheidsregio's en regionale expertisecentra (RIEC) tegen de georganiseerde criminaliteit.

Conflicten zijn van alle dag, maar zodra deze kostbaar of schadelijk worden kan het handig zijn om extern deskundige in te schakelen. Door onze inzet wordt in veruit de meeste gevallen een juridische procedure voorkomen.

Hoe beheersen wij conflicten?

Bestuurlijke Mediation

 • Een interactief proces met betrokken partijen op basis van communicatie- en onderhandelingstechnieken. Dit proces bestaat uit vier fasen:

 1. Opening

 2. Verdieping

 3. Onderhandeling

 4. Afronding

Advisering

 • AMK staat ook individuele cliënten bij. Door het creëren van focus en overzicht, het aanrijken van een strategie, indienen van een bezwaarschrift of namens cliënt voeren van (schriftelijke) onderhandelingen.

Training

 • Communicatie- en onderhandelingsvaardigheden

 • Assessment training

 

Waar ligt onze expertise?

Bestuurlijke crises

 • Interne conflicten die escaleren tot een bestuurlijke crisis, zoals een medewerker die naar buiten treedt met schadelijke informatie.

Openbare veiligheid

 • Crisistypen en scenario's met een hoge waarschijnlijkheid en hoge impact, zoals uitval van vitale infrastructuur, een cyber aanval, griepgolf, of terreurincident.

Wanneer sprake is van een crisis komen strategische belangen in het geding. Bovendien is sprake van urgentie en onzekerheid. AMK heeft de expertise in huis om u onmiddellijk bij te staan.

Hoe beheersen wij crises?

 

Strategisch crisismanagement en advisering

 • Wij helpen u bij het (tijdig) nemen van strategische besluiten. Waar nodig coördineren wij het opzetten van een tijdelijke crisisorganisatie, verkrijgen van een gedeeld beeld en duiding, informatiemanagement, scenariovorming, externe samenwerking en een crisiscommunicatiestrategie.

Professionalisering

 • AMK begeleidt sessies om uw strategisch crisismanagement naar een hoger plan te tillen. Dit doen wij onder meer door uw crisisorganisatie bestuurlijk te versterken en beter te positioneren.

Training

 • Samen met V&R Academie bieden wij opleidingen, trainingen en oefeningen aan, aan overheden en bedrijven.

Burgerprogramma Redzaam

AMK heeft, met gemeenten en operationele diensten, het burgerprogramma Redzaam.nl opgezet om de bevolking weerbaarder te maken in conflict- en crisissituaties.

 

De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) heeft laten weten dat dit initiatief aansluit bij de Strategie Nationale Veiligheid.

 

AMK Consulting is in 2014 opgericht door Aaron M. Konijn MSc, voormalig adviseur en rechterhand van de burgemeester van Amstelveen.

Onze missie: Bijdragen aan een coöperatieve samenleving, waarin crises en conflicten effectiever voorkomen, beheerst én benut worden.

Kosten

 

Wij geloven in een hoog dienstverleningsniveau tegen een schappelijk tarief. Wij rekenen €110,- per uur.

Onderscheidend
 • Een hoog dienstverleningsniveau tegen een schappelijk tarief.

 • Methoden en technieken uit de crisisbeheersing (zoals de crisisdiagnose) en mediation (zoals gestructureerd onderhandelen). Dit levert een krachtig instrumentarium op.

 • Juridische kennis 'in huis'. AMK heeft een strategisch partnerschap met Mr. R. Teitler van Bavelaar & Bavelaar advocaten.

 • AMK werkt conform NEN-ISO 31000:2018 (risicomanagement) en de Europese gedragscode voor mediators.

Onze specialisten

Aaron M. Konijn MSc.

 • Grey LinkedIn Icon

Crisismanager en Bestuurlijk Mediator

Mr. Ruben Teitler

 • Grey LinkedIn Icon

Advocaat

Gerard Celosse

 • Grey LinkedIn Icon

Security specialist en teamleider

Dennis E. Kraal

 • Grey LinkedIn Icon

Adviseur

Katy Zingerman

 • Grey LinkedIn Icon

Interpreter en communicatie adviseur

Hilde Waage

 • Grey LinkedIn Icon

Senior projectmedewerker

Willem Sijtsma

 • Grey LinkedIn Icon

Senior projectmedewerker

Afina

 • Grey LinkedIn Icon

Waakhond

 

Beslissing gemeente

"Een zeer schadelijke beslissing voor ons bedrijf werd mede door uw optreden alsnog ingetrokken."

Dhr. G. Freen, algemeen directeur

Ziekenhuis zonder stroom

 

"Door uw interventie is een en ander op gang gekomen, wat anders waarschijnlijk veel langer had geduurd."

 

Dhr. J. Moors, voorzitter Raad van bestuur

Strategische verkenning

"Aaron heeft in dit traject blijk gegeven van visie en strategisch inzicht en gaf niet op als het even tegenzat of ingewikkeld werd." 

 

Mevr. G. Kraayenbosch, Projectleider

 
 
         Laan van Kronenburg 14,

            1183 AS  Amstelveen

            Nederland

          

            020 895 0616

           

            Info@amk.nl 

            amk.nl  

© amk 2020