Wij helpen partijen uit ogenschijnlijk onmogelijke conflict- en crisissituaties te komen.

 

Waar ligt onze expertise?

Zakelijke conflicten

 • Arbeidsconflicten

 • Directie en OR

 • Partnerschappen en verenigingen

Overheidsconflicten

 • Beroeps- en bezwaarprocedures ('onterechte beslissingen').

 • Complexe samenwerkingsverbanden, zoals in 'de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit'.

Conflicten zijn van alle dag, maar zodra deze kostbaar worden is het verstandig een mediator in te schakelen. Door onze bemiddeling wordt in veruit de meeste gevallen een juridische procedure voorkomen.

Hoe beheersen wij conflicten?

Mediation

 • Een interactief proces waarbij een ervaren mediator met communicatie- en onderhandelingstechnieken een conflict helpt beslechten. Wij doen dit in 4 fasen:

 1. Opening

 2. Verdieping

 3. Onderhandeling

 4. Afronding

Partij-advisering

 • AMK staat individuele cliënten bij met strategische advisering, het creëren van focus en overzicht, schrijven van beleidsbrieven en voeren van onderhandelingen.

Training

 • Communicatie- en onderhandelingsvaardigheden

 • Assessment training voor mediators

 

Waar ligt onze expertise?

Bestuurlijke crises

 • Interne conflicten die escaleren tot een bestuurlijke crisis. Denk aan een ontevreden medewerker die naar buiten treedt met schadelijke informatie.

Openbare veiligheid

 • Externe crises die leiden tot een dreiging, urgentie en onzekerheid. Denk aan een cyber aanval, sociale onrust, stroomuitval, of terreurincident.

Burgerprogramma Redzaam

AMK heeft het samenwerkingsinitiatief Redzaam.nl opgezet, om de bevolking te trainen in het omgaan met conflict- en crisissituaties.

 

De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) heeft laten weten dat dit initiatief aansluit bij de Strategie Nationale Veiligheid.

Soms escaleert een conflict tot een crisis. Strategische belangen komen in het geding. Er is complexiteit, urgentie en onzekerheid. AMK heeft de expertise in huis om u onmiddellijk bij te staan.

Hoe beheersen wij crises?

 

Crisisbeheersing

 • AMK coördineert de crisisprocessen op directieniveau, waaronder beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.

 • Wij adviseren over informatiemanagement, duiding, scenario's, knelpunten en dilemma's, externe samenwerking, sleutelmomenten en sleutelbesluiten en communicatiestrategie.

Training, opleiding en advies

 • Met V&R Academie bieden wij basis- en gevorderde opleidingen en trainingen aan en professionaliseringstrajecten.

 
Over ons

 

AMK Consulting is in 2014 opgericht door Aaron M. Konijn MSC, voormalig adviseur en rechterhand van de burgemeester van Amstelveen.

Ons team bestaat uit experts van de gemeente, politie en OM.

Onze missie: bijdragen aan een coöperatieve wereld, waarin conflicten en crises effectiever beheerst én benut worden.

Onze werkwijze
 • Een hoog dienstverleningsniveau tegen een schappelijk tarief.

 • Methoden en technieken uit de crisisbeheersing (zoals de crisisdiagnose) combineren met die uit de mediation (zoals gestructureerd onderhandelen). Dit levert een krachtig instrumentarium op.

 • Juridische kennis 'in huis'. AMK heeft een strategisch partnerschap met Mr. R. Teitler van Bavelaar & Bavelaar advocaten.

 • AMK werkt conform NEN-ISO 31000:2018 (risicomanagement) en de Europese gedragscode voor mediators.

Onze specialisten

Aaron M. Konijn MSc.

 • Grey LinkedIn Icon

Crisismanager en mediator

Graciëlla Ellis MSc.

 • Grey LinkedIn Icon

Mediator

Mr. Ruben Teitler

 • Grey LinkedIn Icon

Advocaat

Gerard Celosse

 • Grey LinkedIn Icon

Security specialist en teamleider

Katy Zingerman

 • Grey LinkedIn Icon

Interpreter en communicatie adviseur

Hilde Waage

 • Grey LinkedIn Icon

Senior projectmedewerker

Willem Sijtsma

 • Grey LinkedIn Icon

Senior projectmedewerker

Afina

 • Grey LinkedIn Icon

Waakhond

 
Testimonials

Schadelijke beslissing gemeente

"Een schadelijke beslissing voor ons bedrijf werd mede door uw optreden alsnog ingetrokken."

Dhr. G. Freen, algemeen directeur

Ziekenhuis zonder stroom

 

"Door uw interventie is een en ander op gang gekomen, wat anders waarschijnlijk veel langer had geduurd."

 

Dhr. J. Moors, voorzitter Raad van bestuur

Strategische verkenning

"Aaron heeft in dit traject blijk gegeven van visie en strategisch inzicht en gaf niet op als het even tegenzat of ingewikkeld werd." 

 

Mevr. G. Kraayenbosch, Projectleider

 
Referenties
 
Contact
         Laan van Kronenburg 14,

            1183 AS  Amstelveen

            Nederland

          

            020 895 0616

           

            Info@amk.nl 

            amk.nl  

© amk 2020