Risico- en crisisbeheersing

Bij een crisis is sprake van dreiging, urgentie en onzekerheid. Het gaat om strategische belangen die in het geding komen. Denk aan een ransomware aanval, vermissing, uitval van datacommunicatie, of ernstige integriteitskwestie.


AMK assisteert aan de 'voorkant' bij preventie en preparatie. Zoals risicomanagement, planvorming, training en selectie. Doel is een 'strategische crisisorganisatie', waarbij risico's tijdig worden geïdentificeerd, strategische informatie op het juiste niveau terecht komt en effectieve besluiten hoog en laag worden genomen.

Bij een (dreigende) crisis assisteert AMK met het krijgen van grip op de situatie. Zo coördineren we de crisisprocessen, zoals informatie- en security management, beeld- en oordeelsvorming en crisiscommunicatie, faciliteren de samenwerking met externe partnerorganisaties en adviseren over te nemen besluiten.

Voor crisiscommunicatie, omgevingsanalyse en woordvoering werken wij samen met Crisiscentrale.

"Bij een (dreigende) crisis lig je al snel onder het vergrootglas van de media."

BT-oefening regio Utrecht_edited.jpg
IMG_20171124_1351566_edited.jpg

Burgerprogramma Redzaam

AMK heeft, samen met gemeenten en operationele diensten, burgerprogramma Redzaam.nl opgezet om burgers weerbaarder te maken in conflict- en crisissituaties. De NCTV heeft laten weten dat dit initiatief aansluit bij de Strategie Nationale Veiligheid.