Publieke veiligheid

Binnen de overheid heeft publieke veiligheid een bijzondere dynamiek. Het gaat om complexe dossiers, zoals georganiseerde criminaliteit, multi-probleemgezinnen, verwarde personen en cybercrime.

Deze thema's liggen onder een permanent vergrootglas, hebben een hoog bestuurlijk afbreukrisico en vragen om intensieve wisselwerking met andere beleidsterreinen, waardoor besluitvorming zorgvuldig moet.

Tegelijkertijd is sprake van zowel b
eleidsvorming als uitvoering en volgen maatschappelijke ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. In veel situaties is geen uitstel mogelijk, waardoor besluitvorming juist snel moet.

Het is in de praktijk daarom vaak kiezen tussen twee kwaden, zoals zorgvuldigheid versus snelheid.

Wij helpen teams doorontwikkelen op het gebied van
 beleid, communicatie en organisatie. We maken sterkte-zwakte analyses en adviseren en coachen de adviseurs en bestuurders hoe de kwaliteit van besluitvorming (verder) te verhogen en processen te verberteren.
Old%20way_edited.jpg