top of page
Publieke veiligheid

Publieke veiligheid 
kent een bijzondere dynamiek. Het gaat om complexe dossiers, zoals de georganiseerde criminaliteit, crisisbeheersing, multi-probleemgezinnen en verwarde personen, maatschappelijke onvrede, kwetsbare jeugd en cybercrime. Het gaat om anticiperen op maatschappelijke trends en ontwikkelingen. En om besluiten die niet altijd kunnen wachten.

Het gaat tegelijkertijd om zorgvuldigheid, om knelpunten en dilemma's in de uitvoering, om een permanent vergrootglas
van pers en media en om bestuurlijke afbreukrisico's


Wij adviseren over focus en strategische keuzes, over een heldere (beleids)koers en verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden. Wij adviseren over bestuurlijke advisering en hoe regie te krijgen op de integrale samenwerking en het complexe werkveld.
Demonstreren bijkans heilig_edited.jpg
bottom of page