Publieke veiligheid

Het domein Publieke veiligheid (OOV) 
kent een bijzondere dynamiek. Het gaat om complexe dossiers, zoals de georganiseerde criminaliteit, crisisbeheersing, multi-probleemgezinnen en verwarde personen, maatschappelijke onvrede en polarisatie, kwetsbare jeugd en toenemende vormen van cybercrime.

Deze dossiers gaan in essentie over maatschappelijke risico's en dreigingen, besluiten die soms niet kunnen wachten maar tegelijkertijd om zorgvuldigheid vragen (snelheid versus zorgvuldigheid), knelpunten en dilemma's in de uitvoering, een permanent vergrootglas van pers en media en bestuurlijke afbreukrisico's


Wij assisteren met strategisch advies over de bestuurlijke lijn en bemiddelen in en coördineren de gewenste interne en bovenlokale samenwerking. We adviseren in en implementeren de doorontwikkeling van teams en organisaties die zich in een dergelijke hectiek bevinden en zorgen voor een optimale samenwerking, heldere koers en hoog niveau van bestuurlijke advisering. 
Demonstreren bijkans heilig_edited.jpg