top of page
Publieke veiligheid

Publieke veiligheid 
kent een bijzondere dynamiek. Het gaat om complexe dossiers, zoals de georganiseerde criminaliteit, crisisbeheersing, multi-probleemgezinnen en verwarde personen, maatschappelijke onvrede, kwetsbare jeugd en cybercrime.

Het gaat om anticiperen op maatschappelijke trends en ontwikkelingen, om besluiten die soms niet kunnen wachten maar tegelijkertijd om zorgvuldigheid vragen, om knelpunten en dilemma's in de uitvoering, een permanent vergrootglas van pers en media en bestuurlijke afbreukrisico's


Wij adviseren over de wijze van professionalisering en doorontwikkeling van teams en begeleiden deze trajecten. Hierbij zorgen we bijvoorbeeld voor een optimale samenwerking, heldere (beleids)koers, taken, rollen en verantwoordelijkheden en goed niveau van bestuurlijke advisering.
Demonstreren bijkans heilig_edited.jpg
bottom of page