Bestuur en organisatie

Verandering en doorontwikkeling
Wij helpen teams en organisaties doorontwikkelen op het gebied van beleid, communicatie en organisatie. Met name binnen de overheid en domein Publieke Veiligheid, vanwege de bijzondere dynamiek van belangentegenstellingen, risico's, urgentie en onzekerheid.

Zo maken we quick scans (sterkte-zwakte analyses) en adviseren hoe toekomstbestendig te worden. Van reactief en 'ballen in de lucht houden' naar proactief en anticiperend. Van ieder voor zich naar 'integrale samenwerking'. Van veel werk verzetten naar 'het juiste werk' verzetten. We optimaliseren processen, integrale samenwerkingsverbanden en de kwaliteit van bestuursadvisering.

Integrale samenwerking en onderhandeling
In een complexe samenleving als de onze, zijn ambitieuze doelen alleen te behalen door samenwerking. In de praktijk is dit echter vaak ingewikkelder dan het lijkt. Met name wanneer het aantal samenwerkingspartners en de afhankelijkheden groot zijn.

Wij adviseren partijen op basis van het Harvard Model, hoe samen te werken, onderhandelingen te voeren en ambitieuze resultaten te boeken. 
Old%20way_edited.jpg