Educatie
  • De Opleiding Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (OCR) en crisismanagement trainingen verzorgen wij in samenwerking met V&R Academie.
Daarnaast verzorgen wij de volgende trainingen:
  • Training Helder bestuurlijk adviseren
  • Morele dilemmatraining: versterken van je moreel kompas
  • Training Onderhandelen (Harvard Model)
  • Burgemeesters Game (dilemmatraining voor bestuurders)
  • Assessment training (voor mediators in opleiding)
Follow%20up%20lessons%20learned%20terreu