Crisismanagement
AMK helpt u grip krijgen op crises. Of dit nu een openbare veiligheidskwestie betreft of een interne bestuurlijke kwestie.
Bij een urgente kwestie maken wij, samen met u, een crisisdiagnose, om te bepalen wat er aan de hand is, hoe erg dat is, wat er al aan gedaan wordt en wat nog meer gedaan kan kan worden. We stippelen een strategie uit om de situatie te beheersen en maken een plan van aanpak. Wij coördineren vervolgens de uitvoering.
Desgewenst zitten we als technisch voorzitter de crisisvergaderingen voor, zodat u het geheel kunt blijven overzien en de juiste besluiten kunt nemen. Voor crisiscommunicatie en woordvoering werken wij samen Crisiscentrale.
Wanneer er geen urgente kwestie is, helpen wij u om een strategische crisisorganisatie op te zetten. Dat wil zeggen, een organisatie welke voldoende voorbereid is en adequaat kan reageren op onverwachte gebeurtenissen en directie en bestuur kan voorzien van strategische informatie en adviezen.

"Crises zijn van een andere orde dan conflicten. Er is sprake van een acute dreiging, urgentie en onzekerheid. Conflicten kunnen escaleren in een crisis."

Burgerprogramma Redzaam

AMK heeft, samen met gemeenten en operationele diensten, burgerprogramma Redzaam.nl ontwikkeld om burgers weerbaarder te maken in veelvoorkomende conflict- en crisissituaties.

De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) heeft laten weten dat dit initiatief aansluit bij de Strategie Nationale Veiligheid.