Verandermanagement
Voor directie en management
 
Beleid maken en de koers bepalen zijn ingewikkelde processen. Dat komt omdat per definitie belangen botsen. Waar meer geïnvesteerd wordt in het een, kan minder geïnvesteerd worden in het ander. 
 
Dilemma's en spanningsvelden komen extra naar voren in netwerkorganisaties, zoals RIEC en veiligheidsregio's. Daar botsen lokale belangen nog wel eens met collectieve belangen. Of korte termijn belangen met lange termijn resultaten.
Bij verandermanagement wordt dit proces begeleid door een bestuurskundige, om een gezamenlijke koers en werkwijze te vinden die door alle partijen gedragen wordt. Dit komt tevens de uitvoering ten goede.